Aanmeldingsvoorwaarden / Conditions of application

Nederlands | English

International Martini Organ Competition Groningen

Het Internationaal Martini Orgelconcours Groningen vindt plaats van 2 augustus t/m 8 augustus 2020.
Deelname staat open voor professionele organisten of vakstudenten die geboren zijn na 31 december 1984.
De CD-opname voor de voorronde moet, zonder montage, gespeeld zijn op een mechanisch orgel.

Aanmelding kan geschieden via onderstaand adres:

Dhr. Harrie de Vries
Festivalcoördinator
Veemarktstraat 76
9724 GA GRONINGEN
mailto:h.a.de.vries@pl.hanze.nl

De aanmelding moet binnen zijn voor 15 maart 2020 en het inschrijfgeld ter hoogte van 60 euro moet dan zijn voldaan op rekening nr NL 18 ABNA 0608699195 t.n.v. Stichting Groningen Orgelstad.

Bij het aanmeldingsformulier moeten worden bijgevoegd:
- een kopie van het paspoort
- een korte levensbeschrijving
- twee pasfoto’s
- kopieën van behaalde diploma’s - voor studenten: een bewijs van inschrijving van de nog lopende conservatoriumopleiding en een aanbevelingsbrief van de docent
- de programmakeuze voor het gehele concours

1. Het concours bestaat in totaal uit vier rondes, te weten de voorronde op CD en drie rondes (eerste, tweede ronde en finale) die plaatsvinden op de historische orgels van de Nieuwe Kerk, Lutherse Kerk en de Martinikerk te Groningen.

2. De jury bestaat uit de volgende internationaal gerenommeerde organisten:

Jean Claude Zehnder (Zwitserland) voorzitter
Reitze Smits (Nederland)
Pier Damiano Peretti (Italië/Oostenrijk)
Eric Lebrun (Frankrijk)
Nathan Laube (USA)

3. In de voorronde wordt een maximum van 35 CD’s beoordeeld. Toelating tot de voorronde is in volgorde van inschrijving. Uit de ingezonden opnamen worden door de jury twaalf deelnemers geselecteerd voor de eerste ronde.

4. De jury voor de voorronde bestaat uit:
Theo Jellema (voorzitter)
Stef Tuinstra
Hayo Boerema

5. Voor 1 mei 2020 worden de 12 deelnemers bekend gemaakt.

6. Voor de tweede ronde en finale worden respectievelijk 6 en 3 deelnemers geselecteerd.

7. De uitslag van de finale wordt na afloop van het juryberaad bekendgemaakt en kan niet worden aangevochten.

8. De deelnemers zijn niet anoniem en de volgorde van deelname in de drie openbare rondes is bij publiek en jury bekend.

9. Juryleden onthouden zich bij eigen leerlingen of ex-leerlingen van stemming.

10. De organisatie draagt zorg voor registranten.

11. De organisatie zal voor de 12 geselecteerde deelnemers van de eerste ronde bemiddelen in het vinden van onderdak.

12. De organisatie maakt aanspraak op de rechten van eventueel gemaakte opnames.

13. Er zijn in totaal 4 prijzen te verdelen:
1e prijs 5000 Euro
2e prijs 3000 Euro
3e prijs 2000 Euro
Daarnaast zal er aan één van de prijswinnaars nog een aanvullende publieksprijs worden uitgeloofd.

14. De prijswinnaars zullen uitnodigingen ontvangen voor orgelconcerten in Nederland.

15. De jury houdt zich het recht voor niet alle prijzen uit te reiken.

application-form-imocg-2020.xlsx [17 KB]

application-form-imocg-2020.pdf [27 KB]